Kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære

Kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære

For optagelse på Københavns akupunkturskole skal du have 200 timers anatomi og fysiologi samt 100 timers sygdomslære. Disse kurser skal være færdiggjort inden eller under uddannelsen. Skolen anbefaler at du færdiggøre dem inden uddannelses-start, med mindre du har god tid til at læse, for det giver en del ekstra hjemmearbejde. Har du en sundhedsuddannelse som f.eks. sygeplejerske, jordmoder eller fysioterapeut er du fritaget for dette optagelseskursus.

Skolen anbefaler følgende godkendte udbydere optagelseskurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære til akupunkturuddannelsen

Københavnsområdet:

Likam. Skolen for anatomi, fysiologi og sygdomslære:

Online undervisning:

 • Studieanvisning til de ca. 1200 siders pensum, fordelt på 4 semestre. Opdelingen gør, at der er mellem 250 og 350 siders pensum til det enkelte semester.
 • Video af alt pensum, hvor der gennemgås, hvad der er vigtigt, hvordan organsystemet fungerer og ganske kort, hvordan det indgår sammen med de øvrige organsystemer.
 • Slides til alle videoer.
 • Tilbud om rettelse af opgaver løbende samt øvrig hjælp til forståelse af det emne den studerende finder svært.
 • Videobibliotek af YouTube videoer, som gennemgår samme emne, så det kan blive præsenteret på flere forskellige måder.
 • Samling af billeder på Pinterest omkring det enkelte organsystem
 • Eksamensbank med en opgavesamling, hvorfra der udvælger opgaver til eksamenssæt. Eksamensbanken fremsendes 14 dage inden selve eksamen.
 • Eksamen. Når alle 4 del-eksamener er bestået, får den studerende et eksamensbevis, hvorpå der står at uddannelsen på de 300 timer er bestået, samt at alle eksamener er med fysisk tilstedeværelse således som loven kræver.

Klasseundervisning:

 • Alt ovenstående.
 • Fysisk undervisning á 7x 5 timer pr. semester + eksamen. Dvs. 140 timers undervisning ud af 300 timer.
 • Kahoot! til mange af organsystemerne. Lige denne del sætter eleverne virkelig stor pris på 😊
 • Klasseundervisningen har den fordel, at jeg lettere kan koble mange emner sammen via spørgsmål fra eleverne. Dertil udvides den enkeltes forståelse ved at høre andre elever, spørge ind til emner som de aldrig selv har undret sig over.
 • Min fornemmelse for, om eleven har forstået de forskellige emner, er langt bedre til klasseundervisningen.

Priser:

Onlineundervisning: kr. 9.000,- inkl. de fire deleksamener. Ved samtidig tilmelding til akupunkturuddannelsen gives en rabat på 1000,- kr.

Klasseundervisning: kr. 18.300,- inkl. de fire deleksamener. Ved samtidig tilmelding til akupunkturuddannelsen gives en rabat på 2000,- kr.

Det er muligt at få en afdragsordning.

Jylland:

E-medicus  i Bjerringbro tilbyder online undervisning med fremmøde-eksamen

Solrose i Haderslev tilbyder online undervisning med fremmøde-eksamen

Alle kurser der tages som online undervisning skal afsluttes med en fysisk eksamen.

For yderligere information om kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære kan du kontakte København og Århus Akupunkturskole.