Om skolen

Danmarks 2 akupunkturskoler

København & Aarhus Akupunkturskole startede i 2009 med et ønske om at lave en klassisk akupunkturuddannelse inden for traditionel kinesisk medicin, dog med den drejning at indlemme det vestlige syn på akupunkturen.

Med en baggrund som både Akupunktør og Fysioterapeut forstod Nicholas Garner vigtigheden af at kunne tale behandling og effekt og gøre sig forståelig overfor både konventionelle og komplementære sundhedspersoner og behandlere.

Denne brobygning mellem østlig og vestlig medicin gør uddannelsen lettere at integrere i et vestligt sundhedssystem, samt gør det lettere at forstå og formidle hvad akupunktur er og kan.

I 2009 grundlagdes Københavns Akupunkturskole og drives i dag af Nicholas Garner og Lisa Wright.

I 2015 grundlagdes Aarhus Akupunkturskole og drives dag af Nicholas Garner & Lars Schuster.

Fokus på kvalitet og inspirerende læringsmiljø

Fokus på skolerne har hele tiden været at uddanne de dygtigste akupunktører i Danmark, og det er gjort ved at samle og engagere de dygtigste undervisere og bedste formidlere vi har i Danmark indenfor akupunktur, og sammen skabe en akupunkturuddannelse på absolut højeste niveau i Danmark.

En uddannelse med teoretisk substans, masser af klinisk praksis gennem hele uddannelsen og med mulighed for personlig udvikling i et fordomsfrit og inspirerende læringsmiljø.

Andre kurser og videreuddannelse

Udover det fulde uddannelse udbyder skolerne en lang række forskellige kurser og seminarer for akupunktører og behandlere. 

Vi har samlet inspiration fra ind- og udland og tilbyder masser af spændende kurser både efteruddannelse og som inspiration for de studerende.

Se årsplanen for inspiration til de kurser skolerne udbyder

Master diplom uddannelse

Med ønsket om at kunne tilbyde efteruddannelse på internationalt niveau startede skolerne i 2018 et samarbejde med kinesisk universitet om at udbyde en 1 1/2 års efteruddannelse med fokus på akupunkturdiagnose, forståelse og nåleteknikker som beskrevet i de klassiske kinesiske medicinske tekster. Altså den oprindelige akupunktur der ligger til grund for al akupunktur vi kender i dag.

Læs mere om Diplomuddannelsen

Bliv en dygtig akupunktør

På skolen gør vi meget ud af at integrere østlig og vestlig medicin i akupunkturuddannelsen, så du kan forstå akupunkturen fra flere vinkler. Undervisningen følger planen for den klassiske TKM (Traditionel Kinesiske Medicin) uddannelse, og forklares desuden ud fra vestligt naturmedicinsk forståelse af sammenhænge i kroppen. Dette gør dig som uddannet akupunktør efterfølgende stærk i at kommunikere både med klienter/patienter og kolleger indenfor både alternativ og konventionel medicin.

Akupunktur er fint håndværk, og vi gør meget ud af at vores elever bliver dygtige praktikere. Derfor vil du allerede fra første undervisningsdag begynde den praktiske træning med palpation og nåle. Dette gør dig stærk i både praktisk diagnostik og behandling. Ud over alle de klassiske meridianer og akupunkturpunkter, får du også indgående kendskab til ren vestlig medicinsk akupunktur via muskler og nerver.