Fokus på kvalitet og inspirerende læringsmiljø

Fokus på skolerne har hele tiden været at uddanne de dygtigste akupunktører i Danmark, og det er gjort ved at samle og engagere de dygtigste undervisere og bedste formidlere vi har i Danmark indenfor akupunktur, og sammen skabe en akupunkturuddannelse på absolut højeste niveau i Danmark.

En uddannelse med teoretisk substans, masser af klinisk praksis gennem hele uddannelsen og med mulighed for personlig udvikling i et fordomsfrit og inspirerende læringsmiljø.

Klassisk akupunkturuddannelse

København & Aarhus Akupunkturskole startede i 2009 med et ønske om at lave en klassisk akupunkturuddannelse i Kinesisk Medicin og Akupunktur på højeste faglige og praktiske niveau i Danmark. I dag er skolerne godkendt af foreningen Praktiserende-Akupunktører samt den europæiske akupunkturforening ETCMA.

På skolen er alle undervisere uddannet i Akupunktur og Kinesisk Medicin og har praktiseret i 5-25 år. Mange af underviserne og de kliniske vejledere er desuden uddannede Fysioterapeuter, Sygeplejersker, Jordemødre, Zoneterapeuter, Kinesiologer og Massører. Dette gør skolens tilknyttede kapaciteter i stand til at formidle akupunktur på en let forståelig måde overfor de studerende, overfor patienter / klienter og overfor øvrige konventionelle og komplementære sundhedspersoner og behandlere.

Denne gensidige forståelse mellem østlig og vestlig medicin gør uddannelsen lettere at formidle i en akupunkturklinik samt at integrere akupunkturen på andre sundhedsklinikker og i vores sundhedssystem. Skolens tidligere uddannede akupunktører forstår at omsætte deres uddannelse til praksis, og er medvirkende til at akupunkturen vinder stadig større indpas og respekt i samfundet og hos folk generelt.

Andre kurser samt videreuddannelse

Udover den fulde akupunkturuddannelse udbyder skolerne en lang række forskellige kurser og seminarer for akupunktører og behandlere.

Vi har samlet inspiration fra ind- og udland og tilbyder masser af spændende kurser som efteruddannelse og som inspiration for de studerende.

Se Kursusplanen for inspiration til kurser

Master Akupunktur uddannelse

Med ønsket om at kunne tilbyde efteruddannelse på internationalt niveau startede vi i 2018 et samarbejde med et kinesisk universitet om at udbyde en 1 ½  års Master Akupunktur uddannelse i Klassisk Kinesisk Medicin.

På Master uddannelsen er der fokus på at lære akupunkturens oprindelige betydning som beskrevet i klassiske medicinske værker som Den Gule Kejser Huangdi Neijing. Altså den oprindelige akupunktur der ligger til grund for al akupunktur vi kender i dag.

På uddannelsen underviser der af Dr. Li Jie med assistance af Nicholas Garner.

Læs mere om Master-uddannelsen

Skoleadministration

Nicholas Van Bergen Garner

Skoleleder: København & Aarhus Akupunkturskole

E-mail: mail@kbh-aku.dk

Lisa Wright

Administrativ leder København

E-mail: lisa@kbh-aku.dk