Master Class i Klassiske Urteopskrifter

Master Class of Classical Herbal Formulas. Shang Han Lun and Jin Gui Yao Lue

Videreuddannelse for akupunktører og urtemedicinere

Vi er stolte af, at være den eneste skole i Skandinavien med tilladelse fra Kina til at udbyde denne enestående videreuddannelse i klassisk urtebehandling

Post graduate education for acupuncturists and herbal practitioners

We are proud to be the only school in Scandinavia with authorisation from China to offer this unique post graduate education in Classical herbal formulas. For English version scroll down.

Læs klassisk kinesiske urter og urteopskrifter

Målet med denne urteuddannelse er at lære dig at mestre urteopskrifter fra den kinesiske klassiker Jin Gui Yao Lue.

Lær 100 enkelt-urter og 100 urteopskrifter fra klassikerne Shang Han Lun og Jin Gui Yao Lue

Alle opskrifter passer perfekt ind i din akupunktur.

Du lærer effektivt at behandle moderne komplekse sygdomme som autoimmune lidelser, cancersymptomer, gynækologiske problemer, stofskiftesygdomme, emotionelle udfordringer og meget meget mere.

Boom in online sales of TCM products - Chinadaily.com.cn

Forberedelse til Master Class i Klassisk Kinesisk Urtemedicin

Lær 100 enkelt-urter på 6 måneder med online undervisning 1 x om måneden.

Dette er for alle dem, der ikke før har læst Kinesisk Urtemedicin, og for dem der trænger til at få genopfrisket urterne inden det går løs på Master Class.

Undervisningen foregår på engelsk og der oversættes efter behov, så vi er sikre på at alle hele tiden kan følge med. Undervisningen bliver desuden optaget og kan genses, så du kan få det hele med. Når det passer dig!

Du får undervisning i fysiologiske og patologiske mekanismer samt den tilhørende puls og tungediagnose, så du let kan bruge de urteopskrifter du lærer på uddannelsen.

Du lærer hver enkelt urts energetiske kvalitet og virkeområder, så du er forberedt til den efterfølgende urteuddannelse i klassiske urteopskrifter.

Til enkelt-urterne benyttes den klassiske tekst Shen Nong Bên Cao Jing oversat til engelsk af Sabine Wilms og til urteopskrifterne benyttes Jin Gui Yao Lue ligeledes på engelsk.

The Divine Farmer's Classic of Materia Medica, Shen Nong Bencao Jing - 3rd Edition: Wilms, Sabine, Wilms, Sabine: 9780991342952: Amazon.com: Books

1,5 års Master Class uddannelse i Klassiske Kinesiske Urteopskrifter

Jin Gui Yao Lue er ligesom Shan Han Lun en bog skrevet af den berømte kinesiske læge Zhang Zhong Jing tilbage iHan dynæstiet.

Jin Gui Yao Lue er den største klassiker for behandling af komplekse sygdomme, og urteopskrifterne blev først præsenteret I denne bog, og er siden blevet bevist effektiv igennem 2000 års klinisk erfaring.

Jin Gui Yao Lue er den dag i dag en vigtig TCM klassiker for alle urtemedicinere i klinisk praksis, og præsenterer de væsentligste og mest effektive klassiske urteopskrifter.

Så ønsker du at blive en succesfuld TCM-urtemediciner, er den kliniske visdom der er gemt i Jin Gui Yao Lue helt essentiel at studere og lære.

På denne uddannelse gennemgår vi grundigt hele Jin Gui Yao Lue med speciel fokus på følgende:

  • Zhang Zhong Jing brugte 151 enkelt-urter i Shang Han Lun and Jin Gui Yao Lue. Vi fokuserer på at studere 100 nøje udvalgte urter, lære at mestre deres natur fra beskrivelsen Shen Nong Ben Cao Jing, Ming Yi Bie Lu og referere til teksten Fu Xing Yue Wu Zang Yong Yao Fa Yao. For udeforstående betyder det, at man studerer essensen af kinesiske klassiske tekster, som ellers ikke er tilgængelige i vesten.
  • At mestre 100 primære og centrale urteopskrifter fra Shang Han Lun og Jin Gui Yao Lue (SH113 and JG 262), forstå deres mekanismer, funktioner og muligheder i moderne klinisk praksis.
  • Lære at mestre klassisk 5-element puls and tungediagnose, og dermed Zhang Zhong Jing’s pulsdiagnosesystem. Det er betydeligt lettere at lære ift. andre pulssystemer, og dybt logisk når man arbejder med de 5 elementer.
  • Træne evnen til at forstå og behandle modern komplekse sygdomme ved at bruge Jing Fang og dets modifikationer i klinisk parksis.

Hvem kan deltage: ALLE akupunktører

Du lærer de patologiske medanismer og de relaterede pulse og tungediagnostiske tegn, så du let kan integrere urteopskrifter i din kliniske praksis.

Learn classical herbal medicine and formulas

100 single herbs and 100 formulas from the  Jin Gui Yao Lue

Mastering the herbal formulas of the Jin Gui Yao Lue to effectively treat today’s complex diseases, such as cancers, autoimmune diseases, gynecological diseases, metabolism diseases, emotional-mental disorders and mane more is our motivation and goal of this Master Class.

Jin Gui Yao Lue is just like Shan Han Lun a book written by the famous doctor Zhang Zhong Jing from the Han Dynasty.

Jin Gui Yao Lue is the greatest classical work for treatment of complex diseases, and the herbal formulas were first presented here and then proved in clinics during all throughout the 2000-year TCM history.

The Jin Gui Yao Lue is still an important TCM classic for all TCM herbal practitioners in clinics today and does present the most effective classical TCM herbal formulas.

If you want to become a talented TCM herbal practitioner, it is essential to study and learn the wisdom of the Jin Gui Yao Lue.

If you wish to be a high level qualified TCM doctor, studying the Jin Gui Yao Lue is an essential part of being a qualified TCM practitioner.

In this course, the total texts of Jin Gui Yao Lue will be thoroughly studied, and the following special points will be focused on:

  • Zhang Zhong Jing used 151 single herbs in his Shang Han Lun and Jin Gui Yao Lue. We will focus on studying of carefully selected 100 herbs, master their natures from the description of Shen Nong Ben Cao Jing, Ming Yi Bie Lu and refer to Fu Xing Yue Wu Zang Yong Yao Fa Yao.
  • Master 100 primary herbal formulas from Shang Han Lun and Jin Gui Yao Lue (SH113 and JG 262), to understand their mechanisms and application to today’s clinic.
  • Understand classical Liu Jing and Wu Zang pulses and tongue diagnosis methods. Master practices of Zhong Zhong Jing’s pulse diagnosis system.
  • Training the ability to understand and treat modern complex diseases by using Jing Fang and its modifications in practices.

You will be taught pathological mechanisms and the according pulses and tongue diagnosis to easily integrate herbal formulas in your acupuncture practise.

Who may participate: ALL acupuncturists

You may learn single herbs is you do not have any prior training in herbal medicine, and you may also join the education for 1,5 years to learn the 100 formulas.

Please contact the school for more information.

Press the ‘Sign up’ button to your right to join

Undervisningen varetages af Dr. Li Jie

Læs mere om Dr. Li Jie.

6 måneders forberedelseskursus til Master Class i Klassisk Kinesisk Urtemedicin

Dette er for alle dem, der ikke før har læst Kinesisk Urtemedicin, og for dem der trænger til at få genopfrisket urterne inden det går løs på Master Class.

Du lærer 100 enkelt-urter på 6 måneder med online undervisning 1 x om måneden. Undervisning optages så den kan genses efter behov og når det passer dig.

Master Class i Klassisk Kinesisk Urtemedicin

10 weekender over 1,5 år.

5 weekender med online undervisning der optages og kan genses efter behov, samt 5 weekender inklusive klinisk praksis med egne patienter på skolen i København.

ENGLISH VERSION

6 months single herb class

For all those with no prior experience in Chinese herbal therapy, and for those who wish to refresh the single herbs.

You learn 100 single herbs with online teaching once a month, and teachings are recorded so you can see them again when it pleases you.

Master Class in Classical Chine herbal formulas 

10 weekends in 1,5 years

To sign up or ask questions please press the sign up button below.