Kursus i sundhedspsykologi

Forståelse for mennesker i krise

For at arbejde med mennesker i krise, som man er, når man har sygdomme og ubalancer i kroppen, er det vigtigt at du som behandler, har kendskab til den grundlæggende psykologi og forståelse for samspillet mellem behandler og patient.

Det er vigtigt du kan rumme og håndtere mennesker og deres problemer, og møde dem der hvor de er på en professionel måde med empati og forståelse for at skabe mulighed for forandring og helbredelse.

50 timers kursus i sundhedspsykologi er obligatorisk for alle der går på akupunkturuddannelsen, og alle andre behandlere der ønsker Registreret Alternativ Behandler (RAB) status og dermed momsfritagelse på behandlingerne.

Hvis du har en sundhedsuddannelse som f.eks. sygeplejerske, jordmoder, fysioterapeut e.l. er du fritaget for dette kursuskrav.

Psykologikurset kan tages som face to face undervisning eller som online undervisning.

København og Århus Akupunkturskole anbefaler følgende godkendte 50 timers kursus til arbejdet som akupunktør:

Psykologi kursus