Foreninger, love og regler

Supervision og Registreringsordning

Tidligere foreskrev loven, at der ved praktisk udøvelse af akupunktur skulle forefindes en supervisionsaftale med en læge (Lægelovens § 25, stk. 2).

Pr. 1. januar 2007 blev behandling med nåleakupunktur imidlertid fritaget for lægelig supervision. Dermed har alle lov til at behandle med nåle, da det at være akupunktør ikke er en beskyttet titel, dvs. man kan ikke blive såkaldt autoriseret akupunktør.

Til gengæld har Sundhedsstyrelsen indført RAB-ordningen (Registeret Alternativ Behandler), en registreringsordning, der for akupunktører varetages af foreningen Praktiserende Akupunktører (se nedenfor). For at blive RAB-registreret kræves medlemsskab af registreringsansvarlig forening, og derigennem stilles krav til uddannelsens indhold. København & Aarhus Akupunkturskole opfylder alle krav til uddannelse, klinisk praksis mm.og  registreringen kan opnås gennem de foreninger der tilbyder akupunktur som fagspeciale. Skolen anbefaler Praktiserende Akupunktører (PA).

Som RAB registreret og medlem af en brancheforening bliver dine behandlinger momsfritaget.

Praktiserende Akupunktører og Danske Akupunktører

Akupunkturuddannelsen på København og Århus Akupunkturskole er godkendt af brancheforeninger for akupunktur.

Det betyder at du som nyuddannet akupunktør har foreninger der kan give dig støtte og råd. Som medlem må man anvende betegnelsen RAB-behandler (Registreret Alternativ Behandler) og samtidig er medlemskabet en blåstempling overfor offentligheden, fordi dette giver dig bevis for, at du:

•    Er veluddannet, eksamineret og godkendt som akupunktør

•    Har patientansvarsforsikring

•    Lever op til GDPR regler “General Data Protection Regulation”

•    Overholder regler for journalføring

•    Er vidende om gældende etiske retningslinjer

•    Har god hygiejnisk praksis og udelukkende bruger sterile engangsnåle

•    Har kollegaer over hele landet

Begge de danske foreninger samarbejder med den europæiske akupunktur forening ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) om kontinuerlig udvikling af uddannelses- niveauet i Danmark.