Om uddannelsen

Københavns Akupunkturskole er for alle der ønsker en akupunkturuddannelse på højeste niveau i Danmark

Professionsbachelor

Uddannelsen er godkendt af Akkrediteringsinstitutionen og indplaceret på niveau 6 der svarer til en professionsbachelor. Det er en deltidsuddanelse, tilrettelagt så du samtidig kan bibeholde arbejde og liv ved siden af uddannelsen.

Hverdagshold og weekendhold

Der starter hverdagshold én gang om året i august, og weekendhold hvert andet år.

Weekendhold og fjernundervisning

Uddannelsen tilbydes uddannelsen som fjernundervisning, så du kan du tage akupunkturuddannelsen uanset hvor du bor, og selv styre din tid og hvornår du læser og fordyber dig. Fjernundervisningen suppleres med 12 weekender om året på skolen i København i godt 2 år, hvor al den praktiske undervisning foregår.

Hverdagshold med fremmøde

Uddannelsen tages som hverdagsundervisning med fremmøde én hverdag hver anden uge. Om formiddagen repeterer vi og gennemgår ny teori. Efter frokost laver vi praktik, og øver nåleteknikker og gennemgår punkter og punktkombinationer. Imellem undervisninger er hjemmeopgaver og praktisk repetition.

Online læringsplatform

Al den grundlæggende teori kan tilgås på skolens online platform, som er optaget privatundervisning kombineret med quizzer, case-stories, interessante artikler mm. Det betyder også, du kan se undervisningen flere gange, og selv zoome ind på de ønskede emner. Vi oplever virkelig god feedback fra studerende, der benytter denne metode.

Formål med uddannelsen

Formålet med skolens akupunkturuddannelse, er at uddanne dig til akupunktør med en dyb forståelse af klassisk kinesisk medicin.

Specielt for denne skole er, at du lærer at omsætte tegn og symptomer til relevante og specifikke behandlinger specielt tilpasset den enkelte person. Du bliver dermed stærk i at omsætte teori til klinisk praksis, hvilket er nødvendigt, når du efterfølgende står ved briksen, og skal hjælpe folk i krise på grund af fysiske og psykiske udfordringer og sygdomme.

Desuden lærer du at sammensætte vestlig og østlig tankegang og bygge bro mellem disse forskellige tankegange.

Underviserne

Du får nogle af landets (og udlandets) mest erfarne og kompetente undervisere, der på en inspirerende og levende måde formår at omsætte teoretisk stof til noget der er praktisk anvendeligt.

Læs mere om skolens undervisere

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er sammensat så du oplever god variation mellem at sidde og modtage information, og samtidig være deltagende i et aktivt indlæringsmiljø. Uddannelsen er godkendt af Akkrediteringsinstitutionen og indplaceret på niveau 6 i den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, der svarer til en professionsbachelor, og er sammensat efter de højeste standarder og lever op til kravene fra brancheforeningen Praktiserende Akupunktører og den Europæiske akupunkturorganisation ETCMA. Uddannelsen er naturligvis RAB godkendt.

Læs om uddannelsens indhold

Faglig og personlig udvikling

Undervejs i studiet er der tid til reflektion og fokus på ens egen udvikling. Dette sker dels igennem undervisningen og den nye viden om kinesisk medicin og hvordan mennesket er interaktion af krop, psyke, sind og sjæl. Derudover gennemgår den studerende også en række egenbehandlinger, der giver større selv og kropsindsigt. Skolens studievejleder sørger også for at den studerende kontinuerligt får mulighed for at give status på hvordan det går fagligt og personligt.

Uddannelsens forløb er i det hele taget en kontinuerlig faglig og personlig udvikling, og skolen kombinerer teori og praksis i hele forløbet på en levende og lærerig måde med dig i centrum.

Vi hjælper til at alle studerende får mulighed for at opnå et højt fagligt niveau, og trækker på vores erfaringer for at sikre den højeste grad af både mental og fysisk sundhed.

Motivation og lyst og en uddannelse med muligheder

På skolen gør vi meget ud af, at der er plads til den enkelte studerendes behov, at der er mulighed for at udvikle de ressourcer som vi hver især har. Ressourcer der efter endt uddannelse der efterfølgende kan få lov at skinne igennem i arbejdet som akupunktør. Skolens studerende meddeler at de føler sig udfordret på en positiv og imødekommende måde, og bliver hjulpet til at præstere deres bedste undervejs i uddannelsen.

Skolen er kendt for at have et højt gennemsnit til de landsdækkende eksaminer samt en lav dumpeprocent, hvilket er et udtryk for den motivation og lyst til faget som undervisere og studerende sammen får skabt.

Som uddannet akupunktør er du rigtig godt rustet til at møde de faglige udfordringer der opstår i klinikarbejdet som akupunktør. Ud over at starte egen klinik, kan du indgå i klinikfællesskaber med andre akupunktører og kolleger i andre sundhedsfaglige fag, samt bruge din akupunktur i sportsklubber, foreninger og på arbejdspladser. Vi har også mange studerende med anden sundhedsuddannelse baggrund der formår at integrere akupunktur på lægeklinikker, smerteklinikker og hospitalsafdelinger.

Med den stadig større anerkendelse du får som veluddannet akupunktør opstår der konstant nye muligheder for brugen af akupunktur.

Et sikkert valg af skole

Nogle af vores kommende studerende er på forhånd helt sikre på, at det er akupunktur de skal studere og akupunktør de skal uddanne sig til. Andre går og overvejer muligheden at blive akupunktør, og søger måske samtidig andre skoler og relaterede sundheds- og behandleruddannelser.

Uanset om du er i den ene aller anden gruppe, anbefaler vi, at du kommer forbi skolen til et personligt møde eller et åbent hus arrangement, og får en snak med os om uddannelsen, dens indhold og hvilke muligheder der giver. Du kan også komme forbi til en skoledag, og se hvordan vi underviser, og få en snak med de andre studerende.

Når du henvender dig til skolen, booker vi et personligt møde, så du kan være ordentligt informeret inden du tager den endelige beslutning om at søge optagelse på uddannelsen. Det anbefales at du i god tid ansøger om optagelse. Læs desuden mere om optagelseskravene.

Kom forbi til en undervisningsdag: Du er altid velkommen til at aftale, at komme forbi skolen til en dags undervisning, hvor du kan hilde på undervisere og snakke med de andre studerende om hvordan det er at gå på skolen.

Vi har altid flere undervisere på, når der er flere end 10 på holdene hvilket sikrer et personligt indlæringsmiljø med god tid til at supervisere den enkelte når der nåles.

Holdene fyldes efter først-til-mølle-princippet og har du nogen spørgsmål om tilmelding og opstart, er du meget velkommen til at kontakte skolen.

Master Class videreuddannelse

Som den eneste skole i landet tilbyder vi en Master Class overbygning til akupunkturuddannelsen. Du kan vælge om du vil videreuddanne dig i Akupunktur eller i Kinesisk urteterapi. Læs mere om Master Class.

Andre kurser på skolen

Skolen tilbyder en lang række kurser, temadage og foredrag, og du kan holde dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet, og desuden holde dig orienteret via skolens kursuskalender.

Som eksempel holder vi kurser i:

Vestlig Medicinsk Akupunktur og smertebehandling

Kinesisk urteterapi

Kosmetisk Akupunktur  

Ansigtsakupunktur og diagnose 

Elektro-akupunktur

Se mere om skolen i videoen

Uddannelsestart i 2024

Weekendhold fra august 2024
Hverdagshold fra august 2024

Du kan læse mere om datoer og mødetider under Nye hold i 2024

Mød Karina på hendes første skoledag i København.