Pris og betalingsbetingelser

Pris for akupunkturuddannelsen

  • 74.900 kr. ved samlet betaling inden uddannelsesstart.
  • 79.900 kr. ved betaling i 3 rater over det første år.
  • 89.900 kr. ved betaling i 27 månedlige rater.

Priserne dækker alle 75 undervisningsdage samt alle obligatoriske lærebøger, nåle- og behandlingsudgifter, administrationsomkostninger samt 390 ud af de 422 timers klinisk praksis. I tillæg du får mulighed for en faglig og personlig udviklingsrejse i et levende og medrivende læringsmiljø og studiefællesskaber med dine fremtidige kolleger.

Bruttolønsordning

Betaling for akupunkturuddannelsen kan omfattes bruttolønsordningen, hvis  din arbejdsgiver indvilger i, at en del af din løn udbetales i form af et gode. Dermed betaler du for uddannelsen inden der trækkes skat af din løn.

Du kan læse mere om bruttolønsordning på Skats hjemmeside.

Depositum

Ved tilmelding betales et depositum på 9.500,- kr. hvilket sikrer en plads på holdet. Depositum betales ikke retur ved evt. framelding før eller under uddannelsen.

Studerende-kontrakt

Der laves kontrakt på alle studerende inden studiestart. Kontrakten sikrer både skolen og den studerendes rettigheder.

Den studerende sikres at uddannelsen bliver gennemført med al den undervisning og praktik der er beskrevet i lektionsplanen, at undervisningsniveauet lever op til de europæiske (ETCMA) standarder.

Skolen sikres at den studerende overholder betalingsaftaler, og ikke har fravær der overstiger 10%

Vilkår for betaling

Såfremt en studerende selv vælger at stoppe før endt uddannelse, eller hvis det viser sig at en studerende ikke opfylder skolens kriterier for at fortsætte uddannelsen, eller at en studerende på anden vis er skyld i at måtte afslutte uddannelsen betales indbetalte beløb ikke tilbage.