Pris og betalingsbetingelser

Ved tilmelding inden 30. juni.

Spar 20.000,-

  • 69.900 kr. ved samlet betaling inden uddannelsesstart.
  • 79.900 kr. ved betaling i 3 rater over det første år.
  • 89.900 kr. ved betaling i månedlig rater.

Normalpriser

  • 89.900 kr. ved samlet betaling inden uddannelsesstart.
  • 94.500 kr. ved betaling i 3 rater over det første år.
  • 99.900 kr. ved betaling i månedlig rater.

Priserne dækker alle 75 undervisningsdage samt alle obligatoriske lærebøger, nåle- og behandlingsudgifter, administrationsomkostninger samt 390 ud af de 422 timers klinisk praksis. I tillæg du får mulighed for en faglig og personlig udviklingsrejse i et levende og medrivende læringsmiljø og studiefællesskaber med dine fremtidige kolleger.

Depositum

Ved tilmelding betales et depositum på 9.500,- kr. hvilket sikrer en plads på holdet.
Depositum betales ikke retur ved evt. framelding før eller under uddannelsen.

Studerende-kontrakt

Der laves kontrakt på alle studerende inden studiestart. Kontrakten sikrer både skolen og den studerendes rettigheder.

Den studerende sikres at uddannelsen bliver gennemført med al den undervisning og praktik der er beskrevet i lektionsplanen, at undervisningsniveauet lever op til de europæiske (ETCMA) standarder.

Skolen sikres at den studerende overholder betalingsaftaler, og ikke har fravær der overstiger 10% samt at de studerende der har valgt ratebetaling forpligter sig til at betale raterne et halvt år efter et evt. uddannelsesstop.

Vilkår for betaling

Såfremt en studerende selv vælger at stoppe før endt uddannelse, hvis det viser sig at en studerende ikke opfylder skolens kriterier for at fortsætte uddannelsen, eller at en studerende på anden vis er skyld i at måtte afslutte uddannelsen, betales beløbet ikke tilbage.