Pris og betalingsbetingelser

Pris for akupunkturuddannelsen

 • 89.900 kr. ved samlet betaling inden uddannelsesstart.
 • 94.500 kr. ved betaling i 3 rater over det første år.
 • 99.500 kr. ved betaling i 12 månedlige rater á 5000 kr. efterfulgt af 10 månedlige rater á 3000 kr.

Der betales et depositum på 9.500 kr. ved tilmelding. Depositum fratrækkes efterfølgende det fulde uddannelsesbeløb.

Priserne dækker over:

 • 95 undervisningsdage
 • Gæsteforelæsninger af udenlandske undervisere
 • Ubegrænset adgang til læringsplatform med alt den videoptagede undervisning så den kan genses
 • 400 timers superviseret klinisk praksis
 • Superviseret elevklinik en gang om måneden
 • Studiemiljø med masser af sparring
 • Samtaler med skolens studievejleder
 • Obligatoriske lærebøger
 • Adgang til alle undervisningsslides, kompendier og handouts
 • Nåle- og behandlingsudgifter
 • Studieforsikring
 • Kaffe og te og forplejning på hele uddannelsen
 • Praktiske/kliniske prøver, eksamen og udgifter til censorer
 • Administrationsomkostninger

Prisen dækker desuden al den kliniske i forbindelse med uddannelsen på nær 32 timer du selv skal opsøge. Skolen hjælper dig gerne med praktiksteder over hele landet.

Ingen anden akupunkturuddannelse i Danmark tilbyder dig så meget for pengene.

At deltage på denne akupunkturuddannelse sikrer dig desuden en faglig og personlig udviklingsrejse i et levende og medrivende læringsmiljø og studiefællesskaber med dine fremtidige kolleger.

Uddannelse og bruttolønsordningen

Betaling for akupunkturuddannelsen kan omfattes bruttolønsordningen, hvis din arbejdsgiver indvilger i, at en del af din løn udbetales i form af et gode. Dermed betaler du for uddannelsen inden der trækkes skat af din løn. Der kan typisk afdrages et vist beløb per år. Dette aftales med arbejdsgiver i samråd med skolen.

Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning er en fleksibel lønpakke for private. Altså en aftaleordning mellem din arbejdsgiver og dig, hvor du som lønmodtager går med til en periodisk lønnedgang mod at kunne modtage et personalegode i form af en betalingsuddannelse hvor din arbejdsgiver “lægger ud” for dig. I en sådan bruttolønsaftale er der dermed tale om et personalegode, der over en periode bliver helt omkostningsfrit for din arbejdsgiver, da personalegodet således betales af dig selv og som et skattefradrag.

Virksomheder kan trække udgifter til efteruddannelse fra i skat, men det kan du som lønmodtager ikke altid. Lønmodtagere kan i dag opnå fradrag for efteruddannelse men ikke videreuddannelse, da efteruddannelse har til formål at vedligeholde og ajourføre dine kvalifikationer, mens videreuddannelse tolkes af Skat som et kvalifikationsløft, og giver derfor ikke ret til fradrag. Jf evt. Skats lovgivning om efteruddannelse som personfradrag.

Skattefordel

Med en bruttolønsordning aftalt med din arbejdsgiver kan du således opnå fradrag for både efteruddannelse eller videreuddannelse i din personlige indkomst. Dette betyder i praksis, at uddannelsen er skattefri for dig som ansat, modsat din vanlige løn hvor du skal betale skat, hvilket har gjort bruttolønsordningen til en meget populær ordning.

Ønsker du denne løsning, skal du lave en aftale med din virksomhed, som herefter skal have SKAT til at godkende aftalen.

Depositum

Ved tilmelding betales et depositum på 9.500,- kr. hvilket sikrer en plads på holdet. Depositum betales ikke retur ved evt. framelding før eller under uddannelsen.

Studerende-kontrakt

Der laves kontrakt på alle studerende inden studiestart. Kontrakten sikrer både skolen og den studerendes rettigheder.

Den studerende sikres at uddannelsen bliver gennemført med al den undervisning og praktik der er beskrevet i lektionsplanen, at undervisningsniveauet lever op til de europæiske (ETCMA) standarder.

Skolen sikres at den studerende overholder betalingsaftaler, og ikke har fravær der overstiger 10%

Vilkår for betaling

Såfremt en studerende selv vælger at stoppe før endt uddannelse, eller hvis det viser sig at en studerende ikke opfylder skolens kriterier for at fortsætte uddannelsen, eller at en studerende på anden vis er skyld i at måtte afslutte uddannelsen betales indbetalte beløb ikke tilbage.