Pris og betalingsbetingelser

Samlet pris for uddannelse

Samlet pris for hele uddannelsen er 89.900 kr. ved betaling af hele beløbet før uddannelsesstart.
Priserne dækker alle 75 undervisningsdage samt alle obligatoriske lærebøger, nåle- og behandlingsudgifter, administrationsomkostninger samt 390 ud af de 422 timers klinisk praksis.

Ratebetaling

Uddannelsen kan betales i 33 månedlige rater á  2.740 kr.
Ved ratebetaling er den samlede pris 99.900 kr.
Allerede betalte rater betales ikke retur ved evt. uddannelsesstop.

Depositum

Ved tilmelding betales et depositum på 9.500,- kr. hvilket sikrer en plads på holdet.
Depositum betales ikke retur ved evt. framelding før eller under uddannelsen.

Studerende-kontrakt

Der laves kontrakt på alle studerende inden studiestart. Kontrakten sikrer både skolen og den studerendes rettigheder.

Den studerende sikres at uddannelsen bliver gennemført med al den undervisning og praktik der er beskrevet i lektionsplanen, at undervisningsniveauet lever op til de europæiske (ETCMA) standarder.

Skolen sikres at den studerende overholder betalingsaftaler, og ikke har fravær der overstiger 10% samt at de studerende der har valgt ratebetaling forpligter sig til at betale raterne et halvt år efter et evt. uddannelsesstop.

Vilkår for betaling

Såfremt en studerende selv vælger at stoppe før endt uddannelse, hvis det viser sig at en studerende ikke opfylder skolens kriterier for at fortsætte uddannelsen, eller at en studerende på anden vis er skyld i at måtte afslutte uddannelsen, betales beløbet ikke tilbage.