Timetalsbeskrivelse af akupunkturuddannelsen

Den godkendte Akupunkturuddannelse på København & Aarhus Akupunkturskole udgør samlet:

2499 timer teori (89 ECTS) og 1200 timer klinisk praksis (43 ECTS), i alt 3.699 timer.

Det samlede timetal er inkl. forberedelse og selvstudie.

Det samlede timetal dækker også over de fag, der er et krav for at opnå RAB-godkendelse, også selv om disse fag er erhvervet i forvejen eller tages hos en anden skole.

RAB-fagene udgør: Anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedspsykologi, førstehjælpskursus samt lovgivning/klinikdrift.

Den akupunkturfaglige del af uddannelsen inkl. forberedelse udgør:

Akupunkturens grundprincipper: 270 timer (10 ECTS) teori

Meridianlære og punktlære: 153 timer (5 ECTS) teori + 360 timer (13 ECTS) praksis

Patientsikkerhed: 60 timer (2 ECTS) teori + 60 timer (2 ECTS) praksis

Diagnoseprincipper: 129 timer (5 ECTS) teori + 210 timer (8 ECTS) praksis

Behandlingsstrategi: 408 timer (15 ECTS) teori + 195 timer (7 ECTS) praksis

Andre akupunkturmetoder: 84 timer (3 ECTS) teori + 114 timer (4 ECTS) praksis

Journaloptagelse: 60 timer (2 ECTS) teori + 36 timer (1 ECTS) praksis

Akupunkturfaglig behandlerrolle: 135 timer (6 ECTS) teori + 60 timer (2 ECTS) praksis

Valgfrie fag: 60 timer (2 ECTS) teori + 90 timer (3 ECTS) praksis

Timerne foregår som direkte undervisning, workshops, onlineundervisning eller under supervision af en underviser eller klinisk vejleder.

De resterende timer er egen forberedelse, projektopgaver, observationspraktik, stikkepraktik, færdighedstræning af nåleteknikker og punktlokalisation, forelæsninger, studiegrupper, eksamensforberedelse, opgaveløsning, studietur m.v.