Akupunkturuddannelse på højeste niveau i Danmark

Den fulde akupunkturuddannelse er 3 årig, og kan enten tages som en fortløbende uddannelse eller i 3 årlige moduler.

Hvert modul afsluttes med skriftlig og praktisk prøve og evaluering, og giver efterfølgende adgang til at praktisere efter gældende regler.

Første år

30 undervisningsdage. Grundlæggende teori og praktik med fokus på Wu Xing og og gennemgang og praktik med 120 akupunkturpunkter

Andet år

30 undervisningsdage. Diagnosemodul gennengang og vurdering af TCM ubalancemønstre og klinisk praksis med patienter udefra. Gennemgang af 100 akupunkturpunkter.

Året afsluttes med tillægsfagene cupping, elektroakupunktur, øreakupunktur, skalpakupunktur, kost og urter.

Tredje år

20 undervisningsdage samt vejledningstimer. Sygdomsbehandling. Herunder vestlig medicinske diagnoser i TCM. Repetition af gennemgået stof fra første og andet år. Projektopgaveskrivning. Herunder videnskabelig evidens for akupunktur og gennemgang af artikler og litteratur med relevant for opgaven og det valgte emne. Afsluttende præsentation af opgaveprojekt.

Fordele ved at tage alle tre moduler

Det anbefales at gennemføre alle 3 moduler og dermed leve op til de højeste faglige standarder for akupunktur i Danmark samt godkendelse fra brancheforeningen Praktiserende Akupunktører og den internationale akupunkturforening ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association).

Pris per modul

Indskud på 9.500,00 kr. betales ved tilmelding.

 1. modul: 30.000,00 kr.
 2. modul: 30.000,00 kr.
 3. modul: 29.900,00 kr.

Priser ved samlet betaling

 • 89.900 kr. ved samlet betaling inden uddannelsesstart.
 • 94.500 kr. ved betaling i 3 rater over det første år.
 • 99.500 kr. ved betaling i 12 månedlige rater á 5000 kr. efterfulgt af 10 månedlige rater á 3000 kr.

Indskud samt indbetale rater tilbagebetales ikke i tilfælde af studiestop.

Priserne dækker over:

 • 90 undervisningsdage i alt over 3 år (inkl. 10 dages undervisning fra læringsplatform)
 • Gæsteforelæsninger af udenlandske undervisere
 • Ubegrænset adgang til læringsplatform med alt den videoptagede undervisning så den kan genses
 • 400 timers superviseret klinisk praksis
 • Superviseret elevklinik en gang om måneden
 • Studiemiljø med masser af sparring
 • Samtaler med skolens studievejleder
 • Obligatoriske lærebøger
 • Adgang til alle undervisningsslides, kompendier og handouts
 • Nåle- og behandlingsudgifter
 • Studieforsikring
 • Kaffe og te og forplejning på hele uddannelsen
 • Praktiske/kliniske prøver, eksamen og udgifter til censorer
 • Administrationsomkostninger

Læs mere

Læs mere om indholdet af akupunkturuddannelsen